ODVETRÁVANÉ FASÁDY

ODVETRÁVANÉ FASÁDY A ICH VPLYV NA UDRŽATEĽNOSŤ A UŽÍVANIE BUDOV

 

V posledných rokoch sme svedkami zvyšujúceho sa záujmu o udržateľné stavebné materiály a technológie, ktoré prispievajú k zníženiu environmentálneho dosahu budov a zlepšeniu kvality ich vnútorného prostredia. Tieto trendy posunuli do popredia práve používanie odvetrávaných fasád, ktoré majú významný vplyv nielen na udržateľnosť, ale aj užívanie komerčných objektov.

Mnoho nových budov a rekonštruovaných projektov využíva túto technológiu na dosiahnutie energeticky úsporných a zdravých priestorov. Práve odvetrávaným fasádam, ich významu, vplyvu a benefitom sa budeme v tomto článku venovať.

Charakteristika – čo je odvetrávaná fasáda?

Odvetrávaná fasáda, tiež známa ako ventilovaná fasáda, predstavuje stavebný systém, ktorý je navrhnutý tak, aby umožnil prirodzenú cirkuláciu vzduchu medzi fasádou budovy a izoláciou. Jeho primárnym cieľom je teda odvetranie a zlepšenie tepelnej izolácie budovy a odstránenie nadbytočnej vlhkosti.


Tento stavebný systém sa skladá z niekoľkých vrstiev. Na vonkajšej strane je obvykle umiestnený obklad, ktorý chráni budovu pred poveternostnými vplyvmi. Za obkladom sa nachádza vzduchový priestor, ktorý slúži ako kanál pre cirkuláciu vzduchu. Tento priestor je oddelený od zvyšku stavby pomocou špeciálneho zatepľovacieho systému, ktorý zaisťuje tepelnú izoláciu. Za hlavný prvok odvetrávanej fasády môžeme považovať vzduchovú škáru, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu od základne budovy nahor a smerom von.

Aké sú výhody tohto stavebného systému?


Výhod odvetrávaných fasád je viac, avšak za tú najdôležitejšiu považujeme zlepšenú tepelnú izoláciu budovy.Vďaka vzduchovému priestoru medzi oblohou a nosným plášťom totiž dochádza k zníženiu tepelných strát. V praxi to znamená, že v zime sa teplota v interiéri udržuje stabilnejšia a v lete je možné zabrániť prehrievaniu vnútorného prostredia. Spolu s týmto javom súvisí aj znižovanie energetickej náročnosti budovy. S ním súvisí aj šetrenie na nákladoch spojených s kúrením a chladením – čo je pre mnohých investorov a užívateľov kľúčové.

Okrem energetických výhod poskytujú odvetrávané fasády aj lepšiu ochranu pred vonkajším prostredím. Vďaka vonkajšiemu plášťu a vzduchovému priestoru sa totiž minimalizuje prenikanie vody a vlhkosti do budovy aj riziko vzniku plesní a škodlivých mikroorganizmov. Zlepšená ochrana pred vlhkosťou zvyšuje trvanlivosť budovy a znižuje náklady na jej údržbu.

Vplýva odvetrávaná fasáda na udržateľnosť?


Rozhodne áno!
Odvetrávaná fasáda prispieva k udržateľnosti budovy z hľadiska energetickej efektívnosti, zdravia a životnosti objektu, ako aj znižovania environmentálnej stopy. Samozrejme, výber materiálov pre tento stavebný systém je rozhodujúci pre dosiahnutie udržateľnosti. Moderné materiály používané pri výstavbe odvetrávaných fasád sú často recyklovateľné a vyrábané s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Navyše, ich dlhá životnosť znižuje potrebu ich náhrady a tým aj generovanie odpadu.

Môžeme smelo tvrdiť, že na udržateľnosť a užívanie komerčných objektov majú odvetrávané fasády naozaj veľký vplyv. Ponúkajú nielen energetickú úsporu a zlepšenú ochranu pred vonkajším prostredím, ale aj lepšiu kvalitu vnútorného prostredia a dlhú životnosť. Ich použitie je teda rozumnou investíciou do budúcnosti, ktorá prináša výhody nielen pre životné prostredie, ale aj pre majiteľov a užívateľov komerčných budov.

V dôsledku týchto výhod sa odvetrávané fasády stávajú čoraz populárnejším riešením vo výstavbe nových komerčných objektov a aj pri rekonštrukciách existujúcich budov. Ich implementácia si však vyžaduje odbornosť a skúsenosti, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie a maximálne využitie výhod.

S udržateľným rozvojom a environmentálnymi výzvami, ktorým čelíme, je dôležité brať do úvahy nové technológie a materiály, ktoré nám umožnia stavať budovy s menším ekologickým dopadom. Odvetrávané fasády predstavujú ideálne riešenie.

Ak hľadáte spoľahlivého a hlavne skúseného partnera pre ich inštaláciu, spoločnosť JUNIK S&J sa o Vás postará.
Môžete ich kontaktovať na 
webe www.juniksj.sk

Reklamný článok:
Zdroj: www.juniksj.sk